Wie zijn wij

Beste dorpsgenoot,

Ziekenvereniging Horizon Heesch zet zich al jaren in voor een grote groep zieken, eenzamen of mensen met een beperking die in ons dorp wonen. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers staat al meer dan veertig jaar klaar om deze mensen uit Heesch een nieuwe horizon te bieden. Hiervoor organiseren zij jaarlijks verschillende activiteiten voor deze mensen, die zijn verdeeld in verschillende doelgroepen, zoals:

  • het bezoeken van zieken thuis met een attentie
  • het verzorgen van attenties met Pasen en Kerstmis
  • het organiseren van ontspanningsmiddagen en –avonden met optredens van artiesten
  • het op maandagmorgen organiseren van autoritten door onze mooie omgeving voor de mensen die dat zelf niet meer kunnen
  • het bezorgen van attenties aan dorpsgenoten die in een verzorgingshuis verblijven
  • het jaarlijks mogelijk maken om een week met zijn allen op vakantie te gaan
  • het mogelijk maken van een dagje uit voor Heeschenaren die aan een rolstoel  gebonden zijn
  • het organiseren van een jaarlijkse disco voor de jongeren die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben

VELE BETROKKEN DORPSGENOTEN WILLEN ALS DONATEUR BIJDRAGEN AAN DE VERWEZENLIJKING VAN DEZE ACTIVITEITEN.


U kunt hier het incassoformulier downloaden.

Inleveren op onderstaande adressen of mail naar  info@horizon-heesch.nl
Vinkelsestraat 7  of  Donkervoortseloop 67

Bedankt voor uw donatie.


Voor informatie en/of doneren 0412 454108 b.g.g. 06 45374032 info@horizon-heesch.nl
Bank nr.: NL79Rabo 0120.0148.90