Rabo Clubkas / Stem op ziekenvereniging HORIZON !!

 Ook dit jaar stelt de bank een bedrag van 300.000 euro beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kunnen in oktober hun stem uitbrengen.In 2016 was de Rabobank Clubkas Campagne voor ziekenvereniging HORIZON een groot succes. Voor de tweede keer in successie kreeg onze vereniging de meeste stemmen. Veel van onze dorpsgenoten dragen ziekenvereniging HORIZON een warm hart toe; hoe meer stemmen wij krijgen des te groter de opbrengst. Ieder lid van Rabobank Oss Bernheze mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging of stichting. Ziekenvereniging HORIZON werkt samen met K.B.O. Wij stellen het zeer op prijs als u op onze ziekenvereniging stemt en daarnaast op de K.B.O, maar deze keuze is geheel vrijblijvend. Ziekenvereniging HORIZON zal de opbrengst bestemmen voor enkele projecten voor onze eenzame dorpsgenoten.