Rabo Clubkas Campagne 2015

Help onze ziekenvereniging aan stemmen!

Beste vrienden van de Horizon

Rabobank Oss Bernheze draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom organiseert de Rabobank onder andere de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. In oktober gaat de campagne van start en Rabobank Oss Bernheze stelt € 250.000,- beschikbaar! Ook De Horizon doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen

Van maandag 12 oktober tot en met zondag 25 oktober mogen leden van Rabobank Oss Bernheze vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan 2 stemmen op dezelfde club. Elke stem telt! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 250.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. De Horizon ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle vrienden van de Horizon en hun familie!

Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zo stemmen te vergaren. De Horizon kan deze bijdrage goed gebruiken! Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan De Horizon bij de Rabobank Clubkas

Campagne van Rabobank Oss Bernheze.

Voor informatie en of machtiging van uw stem kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Jan van der Leest, voorzitter:                 tel: 0412- 452573 / 06- 51368552
Antoon Verstegen, penningmeester:   tel: 0412- 451544 / 06- 27354559
Hetty van Gemert, secretaris:                 tel: 06- 45374032

Door uw stem kunnen wij weer diverse activiteiten organiseren voor onze zieke en eenzame dorpsgenoten.

Alvast bedankt voor uw stemmen op ziekenvereniging de Horizon.