Privacybeleid

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel om uw persoonsgegevens beter te beschermen. Ook ziekenvereniging Horizon Heesch heeft hiermee te maken.

Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons. Dit gebeurt als u contact met ons opneemt in welke vorm dan ook, of deelneemt aan onze activiteiten. Deze persoonsgegevens bestaan meestal uit uw naam en adres, eventueel aangevuld met uw emailadres en/of bankrekeningnummer. Deze gegevens worden in ons computersysteem opgeslagen en enkel en alleen gebruikt voor het doel van onze vereniging.

Met wie we jouw data delen

In het kader van de gegevensbescherming zullen wij nooit en te nimmer uw persoonsgegeven aan derden verstrekken.

media

Eventueel tijdens activiteiten gemaakt beeldmateriaal, zoals foto’s en filmbeelden, kunnen door ons voor PR doeleinden en voor sociaal media gebruikt worden.

Indien u het niet eens bent met de bovenstaande vermelding, en u wilt niet dat uw gegevens in ons computersysteem worden opgeslagen, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons secretariaat.

Hoe lang we jouw data bewaren

Voor onze werkzaamheden is het vereist om gegevens vast te leggen van donateurs en doelgroepmensen, zijnde zieken, mensen met een beperking of zij die leven in een isolement. Zodra u geen donateur meer bent of geen onderdeel meer uitmaakt van de doelgroep, worden uw gegevens verwijderd.

Welke rechten je hebt over je data

Als u behoort tot de personen waarvan wij gegevens vast moeten leggen, kunt u verzoeken om een exportbestand van de gegevens die wij van u hebben vastgelegd. U kunt ook verzoeken om (een deel van) uw persoonlijke gegevens verwijderen. Dit geldt niet voor  gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.