Het eerste jubileumboek wordt in ontvangst genomen

Ontspanningsmiddag met presentatie jubileumboek

De ziekenvereniging “Horizon Heesch” heeft haar jubileumjaar afgesloten met een grandioze ontspanningsmiddag bij het Tunneke in Heesch. Ruim tweehonderd leden van de doelgroepen vulden de feestzaal tot in de nok.

Nadat iedereen zich aan een warm kopje koffie met gebak had opgewarmd, begon de middag met het gezellige optreden van het muzikale kwartet “De Grensmuzikanten” uit Reusel. Dat vertolkte verschillende gezellige toppers uit het verleden. De gasten maakten gretig gebruik van de mogelijkheid om verzoeknummers in te dienen uit het ruime repertoire van de muzikanten.

Het hoogtepunt van deze middag vormde de presentatie van het jubileumboek. De samensteller, Bert Wijnen, overhandigde het eerste exemplaar aan de heer Anton Verstegen, die al vele jaren de penningmeester is van de Heesche ziekenvereniging.

Dit was voor Anton bedoeld als een pleister op de wonde, dat hij om gezondheidsredenen het jubileumjaar jammer genoeg niet lijfelijk had kunnen meemaken. Dit gebaar was voor hem een complete verrassing, welke hij bijzonder waardeerde. Als eerste van de ruim zeshonderd personen die dit lees- en kijkboek gratis ontvangen, kon hij gaan genieten van het boek waarin de veertigjarige periode aan bod komt.

Na de gebruikelijke hapjes en de nodige glaasjes werd er gezorgd voor een heerlijke koffietafel. Gelukkig en voldaan vertrok iedereen weer huiswaarts. Vol verwachting en uitkijkend naar het nieuwe jubileumboek, zodat de donkere dagen rond Kerst en de jaarwisseling zinvol en gezellig ingevuld kunnen worden.