Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter

Nadat Jan van der Leest op 22 maart jongstleden reeds in de bloemetjes is gezet vanwege zijn 25 jarig jubileum als vrijwilliger voor onze vereniging, werd hij op vrijdag 27 april j.l. benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ziekenvereniging Horizon is minstens even trots op deze Koninklijke erkenning voor alle tijd, energie en leiderschap die hij sinds 1987 in onze vereniging steekt als Jan zelf. We zijn trots op onze voorzitter, die het lintje mede verdiende voor zijn inzet op het gebied van sport en cultuur in Heesch. Zo is hij ook betrokken bij de werkgroep De Pas en verricht hij hand- en spandiensten voor de wandel- en fietsdriedaagse. Bovendien organiseerde Jan gedurende zeven jaren de “tonproatersavond” en was hij bestuurslid van de Heesche voetbalvereniging H.V.C.H.

Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter

Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter