JAARVERGADERING 27 MAART 2017

Op de druk bezochte jaarvergadering van ziekenvereniging Horizon Heesch werden Hetty van Gemert, Clazien Heesakkers en Wilma van Nistelrooij herkozen in het bestuur.
Daarnaast was Antoon Verstegen als aftredend penningmeester wegen gezondheidsredenen,  na 32 jaar trouwe vrijwilligersdienst niet meer herkiesbaar. De voorzitter van de Heesche vereniging, Jan van der Leest, stelde dat de vereniging binnenkort een nieuwe penningmeester hoopt te kunnen presenteren.
De voorzitter benoemde de heer Verstegen tot erelid met de overhandiging van een “Oorkonde van lid van verdienste”, waarna de aanwezigen officieel afscheid namen van de scheidend penningmeester. Later op de avond werden drie jubilarissen-vrijwilligers in het zonnetje gezet: Jo van den Berg en Ad Vermeulen wegens hu 12½ jarig jubileum als vrijwilliger, terwijl Christien van der Leest – van de Ven het feit herdacht dat ze al 25 jaar werkzaam is voor zieke- en eenzame dorpsgenoten. Als blijk van waardering ontving iedereen een fraai boeket bloemen. Te zijner tijd zal de ziekenvereniging op gepaste wijze officieel afscheid nemen van Antoon Verstegen.