Jaarvergadering 13 september 2020

De jaarvergadering van Ziekenvereniging Horizon Heesch kon in maart niet doorgaan vanwege alle coronaperikelen. Op maandagavond 14 september kwamen diverse vrijwilligers alsnog naar De Waard om deze vergadering bij te wonen. Een van de punten op de agenda was de bestuursverkiezing. Wilma van Nistelrooij, Clazien Heesakkers en Hetty van Gemert blijven aan als bestuurslid, veel succes dames! Voorzitter Jan van der Leest stelde zich echter niet meer herkiesbaar. Na 21 jaar vond hij het genoeg geweest. Gelukkig blijft hij wel voor de Horizon behouden als vrijwilliger. Voor al zijn inspanningen heeft het bestuur besloten Jan te benoemen tot erelid. Een dik verdiende titel! Jan, bedankt! Jan ontving een speciale oorkonde hiervoor. Normaal gesproken zorgt Jan zelf voor de oorkondes die uitgereikt worden, voor hem werd echter een uniek exemplaar gemaakt. Graag wil Ziekenvereniging Horizon Heesch iedereen gelegenheid geven afscheid te nemen van Jan. Hij krijgt een receptie aangeboden voor zijn inzet al deze jaren. De situatie is op dit moment niet zo dat deze nu plaats kan vinden, maar het is de bedoeling dat deze receptie in 2021 georganiseerd zal worden. Tegen die tijd zal hier natuurlijk in de media over bericht worden. Gelukkig heeft zich in het afgelopen jaar al een opvolger gemeld voor de functie van voorzitter. Tijdens de jaarvergadering heeft Jan zijn voorzittershamer overgedragen aan Gerrit-Jan Leeijen. Ziekenvereniging Horizon Heesch wenst Gerrit-Jan heel veel succes.

Jubilarissen
Traditiegetrouw worden tijdens de jaarvergadering Ziekenvereniging Horizon Heesch
Horizon Heesch de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat er drie. Bert van den Hurk is al 12,5 jaar vrijwilliger als chauffeur van de ochtendritten op de maandagmorgen. Helaas was hij afwezig op deze avond. Nel van de Haardt bezorgt al 25 jaar de post van de ziekenvereniging en werd daarom in het zonnetje gezet. Truus van Oort maakt het trio jubilarissen compleet. Zij is al 40 jaar actief bij de handwerkgroep. Naast de traditionele bloemen en oorkonde was er voor haar een extra presentje in de vorm van een vaas, voorzien van een gegraveerd logo van de Horizon. Jubilarissen, van harte gefeliciteerd’ Hopelijk kan er nog jaren van jullie diensten gebruik ge¬¨maakt worden!