IN MEMORIAM Bert Peters

Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-voorzitter en erelid Bert Peters dinsdag 11 december is overleden. Hij werd 87 jaar.

Een half jaar na de oprichting van de Horizon werd Bert benaderd om bestuurslid te worden. Daar stemde hij mee in en dat voelde direct goed. Hij werd besmet met het horizonvirus. Na 5 ½ jaar nam hij in 1982 de voorzittershamer over van de heer Hans Manders en vervulde deze functie tot 1999.

Het bestuur voelde voor hem als een vriendenploeg en dat straalde hij ook graag, samen met alle bestuursleden en vrijwilligers, uit naar de doelgroep.

De midweek vakanties waren voor Bert elk jaar weer een hoogtepunt. Hij vond het geweldig om dit samen met staf, bestuur en verpleegkundige te mogen doen. Maar ook van alle andere activiteiten kon hij erg genieten. Hij vond het mooiste in al die jaren dat velen die aan de activiteiten van de Horizon deelnamen,onderling een vriendschap opbouwden. Van koffiedrinken tot kaartclubjes. Een mooie manier om “stille eenzaamheid” te verdringen. Hij vond het fijn om iets te kunnen betekenen voor mensen die het moeilijk hebben.

Ook na zijn voorzitterschap bleef Bert verbonden met de Horizon. Zo lang hij kon,was hij trouwe bezoeker bij al onze activiteiten.

Doordat hij steeds minder mobiel werd, werd het moeilijker om zijn gezicht bij de Horizon te laten zien. In november bezocht hij nog de ontspanningsmiddag. Daar genoot hij zienderogen van alle belangstelling van alle aanwezige Horizon-gasten.

De Horizon is Bert veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange, tomeloze inzet en wenst zijn familie heel veel sterkte toe bij dit verlies.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 18 december om 10.30 uur in de St. Petrus-Bandenkerk in Heesch.