Horizon stelt alle activiteiten tot 2021 uit

In “De Horizon-taal”, dat zojuist verschenen is, staat in de activiteiten kalender een aantal eve­nementen onder voorbehoud aangekondigd. Inmiddels heeft het bestuur besloten al deze ac­tiviteiten dit jaar niet door te la­ten gaan. Helaas dit jaar dus geen rond­ritten en kaartmiddagen meer. Ook gaan de busreis, dis­co-avond, ontspanningsmiddag en handwerkverkoop niet door. Als extraatje in deze rare tijd, is bij “De Horizon-taal” iets lekkers toegevoegd. Ook aan de PG van zorgcentrum Heelwijk hebben wii gedacht. De Horizon hoopt dat 2021 een jaar gaat worden waarin alle ac­tiviteiten weer kunnen worden hervat en dat zij weer een bijdra­ge kan leveren aan het welzijn van alle dorpsgenoten.