Fruitactie Pasen

Evenals voorgaande jaren werd ook dit jaar in het kader van De Goede Week voor Pasen, door leerlingen van basisschool De Toermalijn, Emmaus en De Kiem, een  fruitinzamelingsactie georganiseerd. Op Witte Donderdag  werd het door de kinderen ingezamelde fruit naar De Petrus Banden Kerk in Heesch gebracht, waar een korte uitleg gegeven werd over het project. Daar werd het verzamelde fruit zowel vers fruit als in blik, in potten en pakjes drinken door een aantal vrijwilligers van Ziekenvereniging Horizon Heesch verpakt. Ook de mooie tekeningen die gemaakt zijn werden verdeeld over de fruitdozen. Pas als er in elke doos ook wat paaseitjes en een kaartje zit met een paasgroet, zijn de dozen klaar. In totaal zijn er 221 dozen klaar gemaakt. Op Paaszaterdag werden deze 221 dozen door leden van Scouting Heesch weggebracht naar zieke mensen en mensen met een beperking woonachtig in Heesch De mensen in Heesch die een partner hebben en die in een van de verpleeghuizen in de regio verblijft, zijn door vrijwilligers van De Horizon met een paasattentie verblijd. Al deze mensen zijn elk jaar weer heel dankbaar dat er in deze tijd aan hen wordt gedacht. Ziekenvereniging Horizon Heesch dankt Scouting Heesch dat zij ook dit jaar weer een steentje wilde bijdragen aan deze paasactiviteit.