Fruitactie Pasen 2017

Evenals voorgaande jaren werd ook dit jaar in het kader van De Goede Week voor Pasen, op de basisscholen in Heesch een  fruitinzamelingsactie georganiseerd.Op Witte Donderdag  werd het door de kinderen ingezamelde fruit naar De PetrusBanden Kerk gebracht, waar een korte uitleg gegeven werd over het project. Daar werd het verzamelde fruit zowel vers fruit als in blik in potten en pakjes drinken door een aantal vrijwilligers van Ziekenvereniging Horizon Heesch verpakt.Ook de mooie tekeningen die gemaakt zijn werden verdeeld over de fruitdozen. Pas als er in elke doos ook wat paaseitjes en een kaartje zit met een paasgroet, zijn de dozen klaar. In totaal zijn er 224 dozen klaar gemaakt. Op Paaszaterdag werden deze 224 dozen door leden van Scouting Heesch weggebracht naar zieke mensen en mensen met een beperking woonachtig in Heesch De mensen in Heesch die een partner hebben en die in een van de verpleeghuizen in de regio verblijft, zijn door vrijwilligers van De Horizon met een paasattentie verblijd. Al deze mensen zijn elk jaar weer heel dankbaar dat er in deze tijd aan hen wordt gedacht. Ziekenvereniging Horizon Heesch dankt Scouting Heesch dat zij ook een steentje wil bijdragen aan deze paasactiviteit.