Fiets Horizontoernooi uitgereikt aan winnaar

Tijdens het Horizontoernooi dat op 10 juni werd gehouden op sportpark De Braaken in Heesch
was er een fiets te winnen, beschikbaar gesteld door FIETSplezier Michel van de Wetering.
Het gewicht van de fiets, inclusief de boodschappen, moest geraden worden. Het gewicht was
25,3 kg. Met 25 kg en 450 gram zat Yuzgun Feradov er het dichtst bij.
Inmiddels heeft hij zijn prijs vol trots in ontvangst genomen bij FIETSplezier Michel van de
Wetering. Ziekenvereniging Horizon Heesch dankt Michel voor het ter beschikking stellen van
de fiets en alle deelnemers en vrijwilligers voor hun inzet tijdens het toernooi.
We hopen er volgend jaar weer zo’n geslaagd evenement van te maken.