DONATEURSWERVING

Al meer dan 45 jaar staat een grote groep enthousiaste vrijwilligers binnen de Horizon klaar om onze zieke en gehandicapte medemensen uit Heesch uit hun isolement te halen. Om dit te bereiken, organiseren we jaarlijks diverse activiteiten. Activiteiten waar we financiële middelen voor nodig hebben. De middelen komen onder andere van mensen die de Horizon een warm hart toedragen en donateur zijn.

Elk jaar houdt de Horizon  een donateurswervingsactie. Dit jaar zullen vrijwilligers op maandag 10 oktober in een aantal straten in Heesch langs de deuren gaan. Woont u in: De Tarwe, De Rogge, Het Vlas, de Gerst, De Klaver, De Kropaar, De Knolraap, De Bladkool, De Wikke, Het Koolzaad of de Mergkool? Dan kunt u op maandag 10 oktober één van onze kanjers aan de deur verwachten.  Woont u niet in een van deze straten, maar wilt u wel donateur worden? Onder de rubriek “WIE ZIJN WIJ”  kunt een formulier down loaden.