Attenties vanwege Nationale Ziekendag door Horizon

Vanwege Nationale Ziekendag hebben vele vrijwilligers van ziekenvereniging Horizon Heesch bij ongeveer 340 zieke en eenzame mensen in Heesch een plantje bezorgd. Dit mooie gebaar wordt doorgaans erg gewaardeerd door deze mensen. Ook aan de mensen die in een tehuis buiten Heesch wonen, en waarvan de partner wel woonachtig is in Heesch, wordt gedacht.
Donderdag was er ook een Heilige mis in zorgcentrum Heelwijk, waar de aanwezige kerkgangers de ziekenzalving mogen ontvangen. Ziekenvereniging Horizon zal daarbij ook aanwezig zijn om na afloop van de viering iedereen te voorzien van een kopje koffie of thee.