Afscheid Antoon Verstegen

Zaterdag 13 mei 2017 is op een druk bezochte receptie afscheid genomen van Antoon Verstegen als penningmeester van ziekenvereniging  Horizon. Ruim honderdvijfentwintig mensen kwamen Antoon bedanken voor zijn inzet gedurende tweeëndertig jaar voor onze vereniging.  De voorzitter  memoreerde uitvoerig de tweeëndertig jaar dat Antoon het penningmeesterschap uitvoerde. Niets dan lovende woorden vielen hem ten deel. In een uitvoerig dankwoord dankte hij iedereen voor de fijne en gezellige samenwerking.