40 jarig jubileum

40 jarig jubileum

Nadat ’s middags een zeer geslaagde, drukbezochte receptie was gehouden, hebben de vrijwilligers van Horizon Heesch zaterdagavond met zijn allen het veertigjarig jubileum van de ziekenvereniging mogen vieren in de zaal van de Waard. Velen waren op deze bedankfeestavond aanwezig, zodat de zaal gezellig vol was.

De voorzitter van de jubilerende vereniging, Jan van der Leest, heette het hart van de Horizon, zoals hij alle vrijwilligers tezamen trots noemt, hartelijk welkom. Hij benadrukte dat deze avond bekostigd wordt met extra gelden, die speciaal voor dit doel door sponsoren zijn gedoneerd. Een teken temeer, zo zei hij, hoezeer de ziekenvereniging in het algemeen en het werk van haar vele vrijwilligers uit het dorp in het bijzonder, door de hele dorpsgemeenschap wordt gewaardeerd.

Op deze avond schonk de heer van der Leest ook even speciale aandacht aan de dames Rieky Vermeulen, Zus van den Hurk, Annie Engelbart  en Riky Megens. Deze dames waren al vrijwilliger toen de ziekenvereniging in 1976 werd opgericht. De robijnen jubilarissen ontvingen uit handen van de voorzitter een prachtige vaas met inscriptie. Daar hoorde natuurlijk ook een kleurig feestboeket bij.

Het jubileumfeest werd muzikaal opgeluisterd dor PI-WI-F, het muzikale trio dat gevormd wordt door echte Heeschenaren en dat een bijzondere band heeft met de ziekenvereniging. De keurig verzorgde avond werd op een onverwacht moment onderbroken door een tonprater. Als visser slaagde hij er in om op deze feestelijke avond tussen het dans- en buurtgeweld door, ook de lachspieren aan hun trekken te laten komen. Deze geslaagde avond draagt er  beslist toe bij, dat het gezonde hart van de ziekenvereniging Horizon Heesch krachtig door blijft kloppen.