Nationale Ziekendag

Het weekend van 11/12 september stond weer in het teken van Nationale ziekendag. Ziekenvereniging HORIZONĀ  heeft hiervoor 350 plantjes bezorgd bij onze doelgroepgasten. Voor deze actie zijn diversen vrijwilligers actief geweest, velen van hun waren blij zich weer in te kunnen zetten voor onze vereniging en spraken de wens uit om de activiteiten weer op te kunnen pakken. Ziekenvereniging HORIZON bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet.