Waarom mag ik niet op de doelgroeplijst?

Waarom mag ik niet op de doelgroeplijst? Ik ben al jaren lid van de Horizon!’ Deze vraag komt de laatste tijd steeds vaker bij het bestuur terecht, vandaar dat wij uit willen leggen hoe dit in zijn werk gaat.

Onze ziekenvereniging kent geen leden, zij heeft alleen donateurs. Dit zijn mensen die onze ziekenvereniging een warm hart toedragen en financiële ondersteuning bieden. De Horizon kan met dit geld activiteiten organiseren of attenties aanbieden aan de mensen die op de doelgroeplijst staan. Donateur zijn van de Horizon betekent dus niet dat iemand automatisch uitgenodigd wordt voor de activiteiten die door de Horizon georganiseerd worden.U bent al donateur voor slechts € 7,50 per jaar! Alle informatie hierover kunt u vinden op onze website www.horizon-heesch.nl. Wilt u graag donateur worden, dan kunt u natuurlijk ook een van onze bestuursleden hierover benaderen.

Wat is de doelgroeplijst?
De doelgroeplijst is een lijst waarop langdurig zieken, jong en oud, de eenzame oudere en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking staan. Deze lijst is verdeeld in vier categorieën. Sommigen ontvangen drie keer per jaar een attentie, anderen weer een uitnodiging voor activiteiten die door onze ziekenvereniging georganiseerd worden zoals een ontspanningsmiddag/avond en uitstapjes. Dit alles wordt zeer zorgvuldig door het bestuur overwogen. Daarnaast is er een lijst voor jongeren en kinderen met een beperking. Hiervoor organiseert onze ziekenvereniging één keer per jaar een avond en/of ze worden verrast met een presentje.

Wanneer kom ik op de doelgroeplijst?
Als wij horen dat iemand ziek is, in het ziekenhuis heeft gelegen of al langere tijd eenzaam is, dan komt een van onze vaste ziekenbezoeksters een bezoekje brengen en zij overhandigt daarbij namens onze ziekenvereniging een bloemenbon. Naar aanleiding van dit bezoek brengt de ziekenbezoekster een verslag uit aan het bestuur. Vervolgens gaat het bestuur bekijken of iemand op de doelgroeplijst thuishoort. Is dit het geval, zal de ziekenbezoekster overleggen of deze persoon dit wel wenst.

Mocht u een familielid, kennis of buren kennen waarvan u denkt dat hij/zij voor een bezoekje in aanmerking komt, laat het ons dan weten. Hierover kunt u altijd bellen met onze ziekencoördinator Mw. Ria van den Berg- van de Coolwijk, tel. 0412-452219.

Wij hopen met deze uitleg enige onduidelijkheid weg te hebben genomen.
Bestuur Ziekenvereniging Horizon Heesch